ЕТ МВВ - Младен Влайков

с. Кичево
ул. 16, № 6A

България
обл. Варна, общ. Аксаково

Copyright © MVV, 2016-2018
ПРОИЗВОДСТВО
Ние от MVV се грижим за:
1. производството на панелите според вече изготвения проект и Вашите желания за дебелини и плътност на материалите
2. монтажът им върху стоманобетонна  плоча
На този етап може да разгледате нашите идейни проекти и цени.
Можем да Ви насочим към архитект, запознат с технологията на изграждане на сглобяеми постройки със сандвич панели.